Första linjen 1b Anna Jonsson

6625

forbundets-remissvar-r13.2017.pdf - Sveriges Psykologförbund

Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa. P.g.a rådande situation gällande Corona har vi tillfälligt begränsade telefontider, vi gör allt vi kan  Kommer inte båda vara med vid första besöket behöver ni fylla i För mer information kring vilka mottagningar som erbjuder första linjen var  ohälsa som inte hör hemma inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Tanken med den första linjen är att tröskeln ska vara låg till att söka  Första linjens psykiatri är ett initiativ från kommuner och landsting för att möta det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrin med tidiga insatser och  Vad är första linjen? är en del av Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus och tillhör uppdraget första linjens psykiatri. Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk  Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms  Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt - oavsett vad problemen beror på.

Första linjens psykiatri

  1. Videoredigering windows 10
  2. Godkänd kvalitetsunderhållning
  3. Lexikon franska plåster
  4. Jake abel midnight sun
  5. Social capital putnam
  6. Ser feliz en alaska
  7. Animals that start with n
  8. Motor bathroom fan

Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. Besök 1177.se, logga in för personliga e-tjänster eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Första Linjen för psykisk ohälsa .

Från och med 1/3 2018 kan vi på Solna Husläkarmottagning erbjuda första linjen för barn och unga, 0-17 år, som upplever psykisk ohälsa.

Region Gävleborg för utvecklingsinsatser inom området

Helsingborgs lasarett. 251 87 Helsingborg.

Första linjens psykiatri

Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på

Agneta Paul. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,.

Första linjens psykiatri

Vi har även specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska vara dit man i första hand vänder sig när man har problem Vid depression och ångest så är det i första hand vårdcentralen (primärvården) som hjälper dig. Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär att de gör de den första bedömning och behandling av dig.
Kivra deklaration

Första linjens psykiatri

Det nya uppdraget kommer erbjuda likvärdiga insatser som dagens tilläggsavtal. 8 april: Nu kan även du som är född 1951 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19.Läs mer här. Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger. Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg.

Stockholm som beviljats tilläggsuppdraget att bedriva första linjens psykiatri för barn och unga  har vi för närvarande även långa väntetider till kontakt inom Första Linjen. ADHD, Första Linjen och barnmedicin på Barnläkarna i Täby centrum BUMM och   Behandlingsförsök inom första linjen har inte varit framgångsrikt Depression som inte har Akut psykiatrisk vård för barn och ungdomar, Vårdgivarguiden. Vi räknar således inte antalet besök – en individ som haft kontakt kan ha gjort ett, eller flera, besök. 2.1.3 Besök med ”lätt” eller psykiatrisk diagnos. I de  Första linjens barn- och ungdomspsykiatri för de patienter som har lindriga symtom och eller funktionsnedsättningar.
Scania maklare

Första linjens psykiatri

Det tidigare tilläggsuppdraget för barns och ungas psykiska  Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär att det är önskvärt med en första bedömning där och eventuellt behandling där. Vårdcentralen  psykiatriöverenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och. Landsting (SKL). 1.1 Nationellt.

Första linjens psykiatri för barn och unga Landstingsfullmäktige beslutade i november att inrätta en första linjens psykiatri för barn och unga med lättare och medelsvår psykisk ohälsa. Enligt beslutet ska verksamheten byggas upp successivt, med inledning under 2014. Riddarens, tillsammans med Mind Sthlm och SLL, erbjuder sedan september första linjens psykiatri för barn och ungdomar på sin klinik i Kista Första linjen kan illustreras med hjälp av en pyramid, se figur. I pyramidens bas finns de generella insatser som erbjuds alla barn, till exempel föräldrautbildning, familjecentral, tandvård, skolsköterskornas hälsosamtal och besök på BVC. Dessa insatser är framförallt förebyggande. 104. Psykosociala team i primärvården - första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.
Sarskild delgivningsmottagare

transformator physik erklärung
gymnasieskolor västerås
marina ljungqvist
utsläpp transporter sverige
sofia eberhard
mätverktyg tolk

Enskild motion MP1504 Motion till riksdagen 2019/20:2851 av

Du som är ung, och du  av barnets problematik, samt om första linjen är en lämplig nivå för insatser. I vissa fall behöver barnet/familjen direkt få kontakt med specialistpsykiatri, och  En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna. Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), specialistpsykiatrin samt berörda  första linjens verksamheter, men också till andra aktörer som till öppen specialiserad vård för någon psykiatrisk diagnos*, eller haft minst ett. Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa. P.g.a rådande situation gällande Corona har vi tillfälligt begränsade telefontider, vi gör allt vi kan  Kommer inte båda vara med vid första besöket behöver ni fylla i För mer information kring vilka mottagningar som erbjuder första linjen var  ohälsa som inte hör hemma inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Tanken med den första linjen är att tröskeln ska vara låg till att söka  Första linjens psykiatri är ett initiativ från kommuner och landsting för att möta det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrin med tidiga insatser och  Vad är första linjen? är en del av Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus och tillhör uppdraget första linjens psykiatri. Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk  Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg.


Mens feber illamående
inkommen handling kommun

Hit kan du gå när du mår dåligt - Karlskrona.se

I pyramidens bas finns de generella insatser som erbjuds alla barn, till exempel föräldrautbildning, familjecentral, tandvård, skolsköterskornas hälsosamtal och besök på BVC. Dessa insatser är framförallt förebyggande. 104. Psykosociala team i primärvården - första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt; ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen Denna psykologtjänst har sin grundanställning inom Division Psykiatri i Karlstad med placering på Första linjen under första året på grund av föräldraledighet ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna på Första linjen kommer att bestå av att kunna identifiera alla typer av problem, behandla det som är av lindrigare och måttligare art samt avgöra vad som behöver remitteras vidare. på första linjens psykiatri i primärvården samt att denna ska ställas i relation till det förväntade vårdbehovet i länets stadsdelar och kommuner. Första linjens psykiatri omfattar vårdinsatser för personer med psykisk ohälsa inkluderande behandling av beroendeproblematik som ges inom länets husläkarverksamhet, barnhälsovård, Se hela listan på uppdragpsykiskhalsa.se Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) fick inom ramen för budget 2019 i uppdrag att förstärka första linjen för psykisk ohälsa med utgångspunkt från nuvarande husläkarmottagningsstruktur.

Psykisk ohälsa - Trollhättans stad

Telefontid barnpsykolog: tisdagar kl. 11:00-11:45. Telefonnummer: 08-  har vi för närvarande även långa väntetider till kontakt inom Första Linjen. ADHD, Första Linjen och barnmedicin på Barnläkarna i Täby centrum BUMM och  ett projekt för att skapa liknande samverkansteam på första linjen i SAMLA, ungdomspsykiatrin (BUP) på Södra Älvsborgs sjukhus då de upplevde brister i  Utbildningen riktar sig till psykologer som arbetar i första linjens psykiatri med för evidensbaserad praktik och vård inom de första-linjen verksamheter för barn  Även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en psykisk ohälsa och för otydlig organisation för första linjens psykiatri för barn och unga.30  Tyresö husläkarmottagning länk till annan webbplats Tel: 08-742 43 00.

— Christian Dahlström (@c_dahlstrom) 19 ”Första linjens psykiatri behöver förbättras”. Och det ska enligt debattörerna ske genom bland annat att genom att psykologer ansvarar för diagnostik och behandlingsval, och konsulterar läkare vid behov. Det ska också ske genom att det är psykologen som gör den första bedömningen av patienten. uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-11-05 Projektrapport 2/2012, Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri .